הארץ 05.2022 פסיפס ישראלי- יהודי- תרבותי, יום ירושלים